RECENSIES

Op deze pagina kun je een aantal recensies lezen en foto's zien van scholen

die RESOLF ingezet hebben in de klas.

Het zijn reacties van een aantal enthousiaste docenten en deskundigen

die ervaringen hebben opgedaan met RESOLF.


Hilversum, oktober 2020.

Samen met Kees Temme hebben we workshops verzorgd voor klas 2, klas 5 wiskunde D, klas 6 wiskunde B en klas 6 wiskunde A.

Kees en ik hebben speciaal opgaven gemaakt voor deze groepen.

De leerlingen waren lekker enthousiast bezig!


Volendam, december 2014.

Evaluatie van het reken- en wiskundespel RESOLF.

Ik heb kennisgemaakt met dit spel door het te spelen met de gratis app. Vervolgens heb ik het met de houten borden laten spelen in mijn 5VWO-klas met wi-D leerlingen. De opgaven - speelstenen en aangeboden antwoorden – waren aangepast aan het niveau dat van deze leerlingen mag worden verwacht: opgaven met gonio, exponentiële en logaritmische functies, afgeleiden en primitieven enz….. De leerlingen speelden het spel per tweetal aan een bord en hadden ongeveer 70 minuten de tijd. We hielden de voortgang bij door de “stand” op het bord te plaatsen. Zo zat er dus een competitie-element in. De leerlingen werden gaandeweg steeds enthousiaster.

Sommigen wilden aan het eind niet stoppen en moesten zelfs het bord worden afgepakt.

Het spel RESOLF is een prachtig middel om bij leerlingen periodiek gewenste parate kennis in te slijten en paraat te houden. Speel dit spel 2x per maand en de leerlingen zullen ten alle tijden van elk wiskunde- onderwerp de “regeltjes” kunnen opdreunen en vooral ook toepassen. Het spel daagt leerlingen uit. Spelende weg zien we leerlingen allerlei strategieën uitproberen teneinde oplossingen sneller te vinden. Het is ook erg leuk te zien hoe goed er samen wordt gewerkt in de tweetallen en hoe snel – simpelweg door het spelen van het spel – de mindere de gelijke wordt van de meerdere.

Het spel kan door passende opgaven te maken geschikt gemaakt worden voor alle leerlagen. Van eenvoudige optelopgaven met natuurlijke getallen tot opgaven waarin met gecombineerd gebruik van verschillende operatoren ingewikkelde berekeningen met complexe getallen plaats kunnen vinden.

 

Tot slot is het zelfs mogelijk om als variant bekende spelstenen aan te bieden en een team daarmee een opgave te laten maken, die daarna dan weer door een concurrerend team moet worden opgelost.

Waarachtig een spel met heel veel mogelijkheden. Zelfs misschien buiten de Wiskunde!.....

 

Hartelijke groet,

Drs. J.T.V. Keizer , 41 jaar werkzaam geweest als docent Wiskunde in het VO.

Hieronder een foto (links) van Jan Keizer en mij, Jan is één van de pijlers achter RESOLF en liet mij de schoonheid van wiskunde zien als docent.

 


Vessem, oktober 2015

Het spel Resolf.                                                                    

Resolf richt zich op de wiskunde in het basis- en voortgezet onderwijs en biedt concreet gereedschap om zich op een creatieve en speelse manier de basis vaardigheden in de wiskunde eigen te maken, zoals het werken met getallen, algebraïsche operaties, meetkundige aspecten van vergelijkingen. Door te combineren met getallen en logisch te redeneren ontwikkel je een oplossingsstrategie. Met andere woorden; het oplossend vermogen en de creatieve geest worden hierdoor aangesproken.

Voor docenten is het niet moeilijk specifieke toepassingen te ontwerpen om zodoende leerlingen van verschillend niveau te bereiken.

Een prima stuk gereedschap in handen van iedere wiskunde leraar.

Hartelijke groet,

Dr. Douwe Overdijk (universitair wiskunde docent verbonden aan de TU/e)

Douwe is mijn wiskunde docent geweest op de TU/e, zijn colleges waren onvergetelijk voor me.

Douwe vormt een belangrijke pijler van RESOLF.


Amsterdam, september 2020

Vandaag weer gebruik gemaakt van de RESOLF borden, dit keer om te rekenen met de wetenschappelijke notatie. De leerlingen waren super-enthousiast over dit spel en hebben niet alleen lol gehad, maar vooral heel geconcentreerd gewerkt aan het omrekenen van verschillende notaties en het vermenigvuldigen en delen van machten. Ieder op zijn eigen niveau, omdat er opgaven met verschillende moeilijkheidsgraden waren. Supertof en heel leerzaam. 

RESOLF is vooral zo goed omdat leerlingen niet merken dat ze aan het leren zijn en 'lekker aan het puzzelen slaan'.

Zelfs bij minder gemotiveerde leerlingen slaat dit spel aan. Volgende week ga ik dit weer doen, maar dan met het rekenen met eenheden.

En voor wiskunde D gaan we aan de slag met de complexe getallen. Mijn collega is erg blij met de vectoren en complexe getallen puzzels.

"Geeft precies de basis aan van wat ze moeten kunnen" was haar commentaar.

 

Hartelijke groet,

Eelko Kruse (eerstegraads docent wiskunde) - ALASCA (v.o. school in Amsterdam)

 


Boxmeer, juli 2019

Als de RESOLF-borden op tafel komen, gebeurt er wat in de klas. Leerlingen worden enthousiast en willen een bijdrage leveren, elk op zijn niveau. Je kunt differentiëren in de les door open opdrachten te geven. Puzzels oplossen, ze maken eigen puzzels voor elkaar, ze onderzoeken mogelijkheden, zien patronen, willen leren. Ideaal als afwisselende werkvorm in de reken/wiskundeles.

Inzetbaar bij talloze onderwerpen en een uitstekende wiskundige denkactiviteit.

Hartelijke groet,

Erik van Haren M.Ed, docent wiskunde en eigenaar Mathplay.

 


Utrecht, mei 2014

Beste Rolf,

Op 14 mei 2014 hadden we een afspraak, omdat je graag informatie en advies wilde hebben over dyscalculie en de hulp die aan kinderen kan worden geboden. Je had een aantal stellingen en vragen bedacht voor een workshop over dyscalculie, en die heb je aan mij voorgelegd. Verder liet je mij het spel (RESOLF) zien, om eventueel te gebruiken tijdens de workshop. Je had wat voorstellen en ideeën bedacht met het spel om te gebruiken bij de diagnose van dyscalculie en was benieuwd naar mijn mening. Ik vond het spel geschikt als RT-materiaal en adviseerde je dit voor te leggen voor mogelijke opname in het fonds van educatieve uitgeverij (Graviant) gespecialiseerd in RT-materiaal. Verder vond ik de ontmoeting plezierig omdat je zeer geïnteresseerd bent en je echt meer wilde weten over dyscalculie en de behandeling daarvan, en de consequenties die deze stoornis voor kinderen kan hebben. Als ik me verder focus op het gepresenteerde spel dan kan ik daar het volgende over duiden:

Concreet materiaal vinden kinderen met dyscalculie fijn, zeker als de link met abstracte notaties wordt gelegd.

Het spel is eenvoudig uit te breiden in complexiteit en moeilijkheidsgraad en heeft een flexibel karakter. Dat betekent wel dat de volwassene die het spel begeleidt goed op de hoogte moet zijn van de rekenkennis en -kunde van het kind met wie het spel gespeeld wordt.

Het materiaal leent zich goed om het automatiseren en memoriseren van rekenfeiten te bevorderen/stimuleren.

Met behulp van het spel kan zichtbaar worden wat het probleem voor het kind is, bijvoorbeeld het niet kunnen doorgronden van het positioneel getallenstelsel.

Het spel leent zich, afhankelijk van het kennisniveau van het kind, voor een brede toepassing, zowel voor het optellen (en impliciet ook aftrekken) als vermenigvuldigen (en impliciet ook delen). Het kan op enig later moment ook gebruikt worden voor oefenen met negatieve getallen, breuken, kommagetallen, wortels, kwadraten, logaritmen et cetera. Dit laatste is evenwel sterk afhankelijk van het niveau dat het kind met dyscalculie bereikt.

Het spel kent mogelijkheden tot succeservaring, die van belang is om faalangst te reduceren. Indien het niveau te hoog ligt kan gemakkelijk naar een eenvoudiger niveau worden overgegaan.

Het materiaal lijkt ook voor kinderen die goed kunnen rekenen (begaafde rekenaars) additioneel, zodat het voor differentiatie - ook voor deze groep leerlingen - in de klas gebruikt kan worden.

Ik wens Rolf veel succes bij het ontwikkelen van het spel en adviseer hem een goede handleiding te schrijven bij dit spel. Zeker als gebruik van het spel bij zwakke rekenaars het doel is zullen gebruikers moeten weten welke instructie gewenst is en hoe men na kan gaan op welk niveau het spel gespeeld kan worden. Verder is het van belang na te gaan hoe de niveaus van het spel samengaan met welke activiteiten in reguliere rekenwiskundemethoden, zodat de gebruiker weet welke aspecten in de methode met het spel worden ondersteund.

 

Hoogachtend,

Prof. Dr. Hans van Luit, Hoogleraar Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie,

Universiteit Utrecht


 

Het spel RESOLF.

Ik ben groepsleider van groep 8 van basisschool De Nieuwe School in Edam waar de kinderen het spel RESOLF in drietallen hebben gespeeld. Van tevoren heb ik samen met de ontwerper gekeken naar de beginsituatie van de kinderen. We zijn begonnen met een aantal opdrachten waarvan ik dacht dat ze die makkelijk konden oplossen, om daarna te starten met moeilijkere opdrachten. Wat me opviel was dat alle kinderen ontzettend betrokken waren bij het spel. Je zag bij elk kind een onderzoekende houding. Ze zochten echt met z’n drieën naar de oplossing. Het spelelement van dit spel werkte duidelijk heel motiverend, evenals het samenwerkend effect. Dus niet alleen op cognitief gebied, maar ook voor de sociale ontwikkeling is dit spel een prachtig leermiddel.

Ook ‘de beloning’ om na de gevonden oplossing naar een moeilijker level over te stappen was voor elk drietal een aansporing om steeds verder te komen. Het is voor mij als groepsleider dan ook een prachtig motiverend leermiddel om te differentiëren.  Voor kinderen die extra herhaling nodig hebben is dit spel te gebruiken als r.t. materiaal. En de goede rekenaars  kunnen zelf verschillende ontwerpen bedenken.

Kortom, dit spel biedt allerlei mogelijkheden om in te zetten in het basisonderwijs!   

 

Andre Oudejans, groepsleider van groep 8 van De Nieuwe School in Edam.

 


Edam, 30 oktober 2014

 

Ervaringen met het bordspel Resolf (juniorversie voor kleuters).

 

Rolf heeft zijn bordspel aangepast voor kleuters en ik heb de juniorversie uitgeprobeerd in mijn kleuterklas met voornamelijk de oudste kleuters (5 en 6 jarigen). Het bordspel ziet er aantrekkelijk, gekleurd en stevig uit. In de ringen op het spel kun je i.p.v. getallen, pionnen zetten. De pionnen blijven goed in de ringen staan. De kinderen zijn vooral handelend bezig met hoeveelheden (belangrijk in deze leeftijdsfase) en proberen samen uit de opgaven te komen (coöperatief leren). Je kunt de kinderen op verschillende manieren opgaven geven of ze kunnen elkaar opgaven geven.

Bij de oudste kleuters kun je ook al stippenkaartjes of cijferkaartjes in de velden leggen. Je ziet dat de snelle rekenaars het heel snel oppakken.

Rolf heeft het spel ook gespeeld met de kleuters. Hij legde het spel rustig uit en gaf de kinderen nieuwe opgaven. De kinderen vonden het interessant om van de maker van het spel de opgaven te krijgen. Het contact met de kleuters was goed. Opvallend was dat de kinderen die interesse hebben in rekenen het spel heel leuk vonden om te spelen. Door het spel wordt er flink geappelleerd aan het denkniveau van de kinderen.

Voor mij was het interessant om te zien dat kinderen op verschillende manieren aan het rekenen zijn en van elkaar veel leren omdat ze samen uit de opgaven moeten komen.

Een super goed uitgedacht spel voor alle leeftijden!

 

Mia Bouwes, leerkracht van groep 1&2 van O.B.S. de  Piramide in Edam.


Amsterdam, januari 2017

Ervaring met RESOLF.                                                 

Resolf is mooi verrijkingsmateriaal voor rekenen wat behoorlijk oploopt in moeilijkheidsgraad.
Je kunt het eenmalig of structureel inzetten en leerlingen ook uitdagen om zelf opdrachten te maken.
Het geeft een dieper inzicht in de materie en kinderen vinden het heel leuk om mee te werken.
Het materiaal is degelijk en duurzaam.

 

Fanny Cattenstart (Grip op talent)


Amsterdam, december 2016

Ervaring met RESOLF. 

                                                                                  
Ik heb kennisgemaakt met het spel RESOLF tijdens een spelmiddag van HB020. Dit is een spelmiddag voor hoogbegaafde kinderen die op de basisschool zitten. Rolf heeft toen een workshop gegeven aan kinderen. Het was al snel duidelijk dat kinderen enthousiast waren over RESOLF. Het spelbord en het puzzelelement zijn heel aantrekkelijk voor kinderen.  Het houdt de aandacht van de kinderen vast, want zij willen de puzzel oplossen. Door met de schijven uit te proberen is dit een mooi middel om te leren dat fouten maken mag. Dit spel nodigt kinderen uit om, te onderzoeken, door te zetten en creatief naar een oplossing te zoeken. Het maakt rekenen leuk! Zelf heb ik een zoon van 7 die het automatiseren nog niet onder de knie heeft. Sommen op papier spreken hem niet zo aan. Rolf gaf aan dat dit spel bij uitstek geschikt is voor het leren automatiseren. Wij hebben dit thuis geprobeerd en mijn zoon kon nu heel snel de sommen maken. En hij vond rekenen ineens leuk en wilde nog meer sommen! RESOLF laat zien dat rekenen niet moeilijk is. Het mooie van dit spel vind ik dat je het voor verschillende rekenfuncties kunt gebruiken. Ik heb Resolf, zowel de website als het spel ook aanbevolen op de school van mijn zoon.  Wij zien je graag terug bij een volgende spelmiddag van HB020.

Hartelijke groet,

Sarah Changoe (HB020)


Amsterdam, november 2017

Ervaring met RESOLF.                                                                                    

Sinds een half jaar gebruik ik het spel Resolf in mijn lessen wiskunde aan de eerste- en tweedeklas van uiteenlopende niveaus, vmbo-kader tot en met vwo.

Tot mijn grote eer heeft Rolf Doets een gastles verzorgd in mijn eerste les met Resolf.

De spelregels van Resolf zijn eenvoudig uit te leggen, waardoor leerlingen snel aan de slag kunnen.

Doordat het basisspel uit eenvoudige berekeningen bestaat worden leerlingen gestimuleerd om eenvoudige berekeningen uit het hoofd te doen.

Hierdoor wordt rekenvaardigheid getraind op een zeer intuïtieve manier. 

Bovendien weet het spel in korte tijd een succeservaring te creëren. Iets wat leerlingen van alle niveaus goed kunnen gebruiken!

Het spel kent ook vele rekenvariaties (breuken, negatieve getallen, wortel getallen en verschillende functies), zodat ook de leerlingen die meer uitdaging willen aan hun trekken komen.

Een reactie van een leerling tijdens een les Resolf: "Kijk meester, dit vinden we nou een leuk spel om tijdens de les te doen!"

Ik gebruik het spel tot op heden om even, ongeveer 20 minuten, met rekenvaardigheid bezig te zijn. Leerlingen vinden het geweldig!

 

Samuel Thewessen

Docent wiskunde,  IJburg College in Amsterdam


VOLGENS BARTJENS (tijdschrift voor rekenonderwijs)

Een mooi artikel van Anneke Noteboom over de meerwaarde

van RESOLF in de rekenles in het tijdschrift "Volgens Bartjens".