TYPEN PUZZELS

Een RESOLF-puzzel wordt samengesteld uit drie basis componenten:

1) de Puzzelvorm,

2) de Variant, (de bewerking of operatie +,x)

3) de Getal verzameling (natuurlijke getallen, breuken, negatieve getallen, ... )

Binnen elk van deze 3 componenten kun je weer uit een aantal opties kiezen.

Hieronder wordt aangegeven uit welke opties je kan kiezen.


PUZZEL VORMEN

Binnen RESOLF zijn er vier Puzzel Vormen om uit te kiezen.

(6,3)-polygoon.

(6,4)-polygoon.


VARIANTEN

Binnen RESOLF zijn er 4 varianten om uit te kiezen.

1. de SOM-PUZZEL: (+)

    Elk veld wordt bepaald door de spelstenen te sommeren (op te tellen).

2. de PRODUCT-PUZZEL: (x)

    Elk veld wordt bepaald door de spelstenen te vermenigvuldigen.

3. de SOMPRODUCT-PUZZEL: (+, x) 

    Elk veld wordt bepaald door de spelstenen te sommeren of door vermenigvuldiging.

4. de FUNCTIE PUZZEL: (x,y) -> f(x) 

     Elke speelsteen voldoet aan de vergelijking in het veld.

5. de OMTREK PUZZEL: (P) komt in de toekomst.

6. de OPPERVLAKTE PUZZEL: (∅) komt in  de toekomst.

7. de ZWAARTEPUNT PUZZEL: (G) komt in de toekomst.

 

Bij elke VARIANT wordt een getallen voorbeeld gegeven.

1. DE SOM-PUZZEL (+)

Plaats de speelstenen in de knopen zodat de som van de omringende

knoopwaarden gelijk is aan de veldwaarde.

 

OPGAVE

OPLOSSING


2. DE PRODUCT-PUZZEL (x)

Plaats de speelstenen in de knopen zodat het product van de omringende

knoopwaarden gelijk is aan de veldwaarde.

 

OPGAVE

OPLOSSING


3. DE SOMPRODUCT-PUZZEL (+, x)

Plaats de speelstenen in de knopen zodat de som of het product van de omringende knoopwaarden gelijk is aan de veldwaarde.

 

OPGAVE

OPLOSSING


4. DE FUNCTIE PUZZEL f(x)

Plaats de speelstenen met coördinaten in de knopen, zodat de omringende knopen voldoen

aan de vergelijking in elk veld.

 

OPGAVE

OPLOSSING


GETAL VERZAMELING.

Ook kun je binnen RESOLF het type getal kiezen. In de wiskunde zijn er zogenaamde getal-verzamelingen, die steeds uitgebreid worden. Beginnend bij de Natuurlijke Getallen, de Rationale Getallen, de Gehele Getallen tot de Complexe Getallen. Daarna zijn er binnen de wiskunde nog meer Getal verzamelingen.

Je begint hoogst waarschijnlijk met de natuurlijke getallen, eerst gewoon tellen en daarna ga je over naar het rekenen (optellen & vermenigvuldigen).

Vervolgens kan een volgende stap het rekenen met breuken zijn. Misschien komt daarna het rekenen met negatieve getallen en zo hobbel je verder naar het rekenen met wortels en kan een eindstation het rekenen met complexe getallen betreffen.

Ps. Wij hebben dit voor de gebruikers handig opgedeeld in de app.

 

Rekenen met natuurlijke getallen.

Rekenen met rationale getallen (breuken).

Rekenen met wortels.

Rekenen met variabelen (of letter rekenen).

Rekenen met machten & exponenten.

Rekenen met logaritmen.

Rekenen met variabelen (of letter rekenen).

Rekenen met vectoren.

Rekenen met goniometrische getallen.

Rekenen met goniometrische getallen.

Rekenen met vectoren en scalairen.

Rekenen met complexe getallen.

Rekenen met lineaire- en gebroken functies.

Rekenen met logaritmische functies.