MISSIE 

Het bevorderen, stimuleren en helpen ontwikkelen van rekenkundige en algebraïsche vaardigheden

door het aanbieden van creatief en uitdagend reken- en wiskunde materiaal voor alle lagen en

niveaus binnen het onderwijs als mede in de privé sfeer.

Wij  geloven uit ervaring in de kracht van spelenderwijs, gezamenlijk en autonoom leren.

VISIE 

De sleutel naar effectief leren is om de student te motiveren en te prikkelen met verrijkt materiaal.

Hierdoor ontstaat een actieve leerhouding en wekt de benodigde concentratie van nature op,

waardoor het geleerde geautomatiseerd wordt en beklijft.